Câu hỏi 1 trên 9

Trước khi bí ngô trở nên phổ biến, người ta thường khắc lên loại rau củ nào?

Câu hỏi 2 trên 9

Phát âm chuẩn và nguyên bản của từ Halloween là?

Câu hỏi 3 trên 9

Tại sao da cam và đen là hai màu sắc chủ đạo của Halloween?

Câu hỏi 4 trên 9

Theo nguyên bản, làm sao để bạn lấy được kẹo?

Câu hỏi 5 trên 9

Halloween bắt nguồn từ đâu?

Câu hỏi 6 trên 9

Số kẹo được dùng trong Halloween chiếm bao nhiêu phần trăm trên tổng số kẹo hàng năm?

Câu hỏi 7 trên 9

Nhà ảo thuật vĩ đại nào đã qua đời vào ngày 31/10?

Câu hỏi 8 trên 9

Tại sao bù nhìn lại là một phần trang trí của lễ hội Halloween?

Câu hỏi 9 trên 9

Halloween đã xuất hiện được bao lâu?

QUẢNG CÁO